Zarejestruj się Odzyskaj hasło
E-mail: Hasło:

Brzegmorski.pl został rozbudowany w ramach projektu 4 pory roku z Naturą 2000

Informacje o Portalu

Projekt „4 Pory Roku z NATURĄ 2000” to dwustopniowa akcja informacyjno-edukacyjna. Tytuł projektu nierozłącznie związany jest z działaniami składającymi się z czterech części ściśle nawiązujących do pór roku. Pierwszy etap projektu obejmuje całoroczną kampanię informacyjno-promocyjną podzieloną na cztery sezony. Kampania prowadzona będzie w 32 gminach nadmorskich zrzeszonych w Związek Miast i Gmin Morskich. Celem kampanii jest szerzenie informacji i wiedzy o obszarach sieci Natura 2000 wśród mieszkańców strefy brzegowej oraz turystów przybywających na tym obszarze.

Drugi etap projektu to długofalowy proces edukacyjny (6 warsztatów i konferencja podsumowująca) stanowiący integralną część kampanii informacyjno-promocyjnej. Celem procesu edukacyjnego jest wykreowanie lokalnych animatorów, których zadaniem będzie długofalowe promowanie wartości ochrony przyrody oraz przekazywanie wiedzy na temat możliwości korzystania z zasobów obszarów Natura 2000 zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Całość projektu powiązana jest elementem strategicznym projektu czyli portalem internetowym „Brzeg Morski”, na którym zamieszczane będą materiały ze wszystkich realizowanych zadań oraz informacje przestrzenne zamieszczane w formie interaktywnych map GIS. Dzięki temu umożliwiona zostanie funkcja zdalnego nauczania. W ten sposób funkcjonowanie portalu „Brzeg Morski” pozwoli na realizowanie zadań edukacyjnych i informacyjnych. Sprawnie funkcjonujące forum umożliwi również szybką i sprawną wymianę informacji w zakresie tematyki dotyczącej zrównoważonego wykorzystania strefy brzegowej.