Zarejestruj się Odzyskaj hasło
E-mail: Hasło:

Brzegmorski.pl został rozbudowany w ramach projektu 4 pory roku z Naturą 2000

Urząd Morski w Szczecinie

Urząd Morski w Szczecinie (http://www.ums.gov.pl)

Urząd Morski w Szczecinie zgodnie ze swoimi kompetencjami rzeczowymi zajmuje się sprawami dotyczącymi:

  1. bezpieczeństwa żeglugi morskiej
  2. korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich
  3. bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego
  4. ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego
  5. ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza
  6. nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach
  7. uzgadnianie decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i wydawanie pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego
  8. budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym
  9. wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności
  10. oznakowania nawigacyjnego dróg morskich i kotwicowisk w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu