Zarejestruj się Odzyskaj hasło
E-mail: Hasło:

Brzegmorski.pl został rozbudowany w ramach projektu 4 pory roku z Naturą 2000

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA NA OBSZARACH NADMORSKICH ...

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA NA OBSZARACH NADMORSKICH W POLSCE


Wzrost poziomu świadomości ekologicznej powoduje zmianę zachowań człowieka na bardziej przyjazne środowisku. W związku z tym Stowarzyszenie Człowiek Nauka Środowisko we współpracy z Katedrą Turystyki Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego zrealizowało w latach 2012-2014 badania ankietowe w ramach projektu „4 Pory Roku z NATURĄ 2000” - kampania informacyjno-edukacyjna”.WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W LATACH 2012-2014
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań.
 
Jednocześnie zapraszy do szerszej analizy uzyskanych wyników opublikowanych w: 
Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce - stan obecny i perspektywy. Część 5. Turystyka na nadmorskich obszarach Natura 2000 – nauka i praktyka.

Opublikowano: 2014-06-20 11:33:14